CENTRUM FÖR SENSOMOTORISK FORSKNING

Utveckling genom sensomotorisk terapi sedan 1989.

Vi kan erbjuda ett metodiskt upplagt träningsprogram som stärker och utvecklar sensomotoriken. Vårt arbete vilar på vetenskaplig grund och bygger på beprövad erfarenhet. Välkommen att ta del av vårt arbetssätt och våra tankar.